Digitale portfolio

 
In samenwerking met  OBA Milestones heeft VSO de Heldring een “E-Portfolio” ontwikkeld voor leerlingen van de Reguliere groepen.
Dit digitale middel is speciaal voor ZML leerlingen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt.
Met foto’s en korte filmpjes kunnen leerlingen zich presenteren (in een veilige omgeving) bij werkgevers met een linkje naar het digitale CV.
Het portfolio is in beheer van de leerlingen en wordt gedurende de schoolperiode ingevuld.
Bij vervolginstanties zoals het UWV, MEE, ROC  en Jobcoachorganisaties wordt er verder aan gewerkt.
 
Samen met Spelpartners/ Visitaal, VSO de Heldring en OBA Milestones gaat gewerkt worden aan een E-Portfolio voor leerlingen die aangewezen zijn op Dagbesteding. Nu hebben we bij de Heldring nog een papieren portfolio voor deze doelgroep. We houden u op de hoogte.
Voor meer info: www.milestoneseportfolio.nl