Nieuwsbrief November 2017

Van maanlandschap tot prachtig speelplein
Het speelplein heeft de laatste maanden een flinke  metamorfose ondergaan.
31 oktober is het speelplein weer op de schop gegaan. 
Maar wat is de stand van zaken momenteel?
  • het plein wordt geprofileerd, heuvels en kuilen worden aangebracht.
  • onder de drie dennenbomen komen twee loungebanken met een gele gravel- ondergrond.
  • een gravelpaadje komt rondom het plein.
  • de nestschommel en de grote speel/klimtoren worden geplaatst.

Het speelplein is dan nog lang niet klaar, maar stap 2 is een feit. 
Het maken van een prachtig speelplein doen wij samen,
ieder wél op zijn eigen manier. De één komt met ideeën,
de ander wroet in de grond, kortom we hebben elkaar nodig.

       

Plantdag
Zaterdag 14oktober hebben collega’s, familie,
ouders en vrienden planten rondom de school geplant.
Deze waren gesponsord door het team, ouders, familie en vrienden.
Het planten deden we adhv het ontwerp/plan van de vader van Marjolein,
hij is gepensioneerd tuinarchitect.
Hij heeft afgelopen zomer geheel vrijblijvend een ontwerp voor de school
gemaakt. Het was een onvergetelijke en leuke dag. 

Het weer was uitermate goed, de sfeer was uitstekend, er werd hard gewerkt
en 'De lunchtafel' heeft voor een overheerlijke lunch gezorgd. 
We hebben die klus  toch maar mooi met zijn allen geklaard!
Nogmaals bedankt voor alle gesponsorde bijdragen en speciale dank aan 
Rens de Bot voor het mooie ontwerp voor de borders. 

Ouderbetrokkenheid
Wij willen de ouders meer bij de school en het onderwijs betrekken.
We zijn gestart met een ouderavond rond het theam ‘ouderbetrokkenheid ’.
Veel ouders hebben deze avond bijgewoond.
Een wens van de ouders was om meer contact met elkaar te hebben.
Op vrijdag 3 november is zodoende de eerste koffieochtend voor ouders
georganiseerd rondom een bepaald thema. Het onderwerp was seksualiteit.

Een spreker van de GGD heeft een inleiding gehouden.
Naderhand werd door de ouders druk nagepraat.
Het is belangrijk om met elkaar van gedachten te wisselen over onderwerpen
die voor onze leerlingen zo belangrijk zijn.

Elke donderdagochtend is een clubje moeders actief
op school onder leiding van Corine Winnik.
Zij maken thematassen (spelletjes, puzzels e.d.) die in de klas
gebruikt kunnen worden bij onze lessen.
De eerste thematas, het menselijk lichaam, is bijna af.
Het is een prachtige tas geworden vol met uitnodigende spelletjes.
 
Verder vinden we het erg leuk als er ouders zijn die willen komen helpen
met eten koken op de vrijdag. Op die manier kunnen we letterlijk proeven
van elkaars cultuur. 

Al met al hebben we het afgelopen jaar een goed begin gemaakt met de
ouderbetrokkenheid en laten we vooral met elkaar zo doorgaan!
 
Ouderraad en Medezeggenschapsraad
De Ouderraad en Medezeggenschapsraad zijn traditiegetrouw samen
het schooljaar gestart met een gezamenlijk diner.
Beide raden en enkele teamleden hebben, onder het genot
van een bordje sotoh, gebrainstormd over de ambities voor dit schooljaar.

Koalagames
Vrijdag 29oktober hebben wij deelgenomen aan de Koala Games 2017!
Een sportdag in het Olympisch stadion georganiseerd. 
Doel van de sportdag was om kinderen uit het speciaal onderwijs samen
te laten sporten, meer kennis op te laten doen over de Olympische Spelen
en bovenal gezamenlijk een onvergetelijke sportervaring te beleven.
Natuurlijk ontbrak de Olympische gedachte niet:
‘Meedoen is belangrijker dan winnen’. 

Studiedag 20oktober over SEKSUELE VORMING
Op deze dag had het personeel een studieochtend over het
geven van lessen ‘seksuele vorming’.
Een belangrijk onderwerp voor de leerlingen van de Heldringschool
en ook voor ouders.  Om een lesprogramma te ontwikkelen binnen
de school over dit onderwerp is het belangrijk dat het team op één lijn zit.
Tijdens de studieochtend hebben we gesproken
over verschillende situaties met een seksuele lading en hoe
wij daar op zouden reageren.
Dit hebben we gedaan met behulp van het ‘vlaggenspel’
(http://www.seksuelevorming.be/sensoa-vlaggensysteem). 

De uitkomsten van de studieochtend worden door de ontwikkelgroep gebruikt om
een lesprogramma te maken voor alle groepen van de school.
Bij het maken van het lesprogramma zal gebruik gemaakt worden van de
leerlijn die ontwikkeld is door het CED.
http://www.leerlijnen.cedgroep.nl/vso/leerlijn-seksualiteit.aspx.
 
We hopen in het voorjaar van 2018de lessen te gaan geven.  

Speeltuindag    V1t/m V5ontmoeten andere VSO scholen 

Donderdag 21september zijn de V-groepen met elkaar naar
het Amstelpark geweest, om een gezellige dag te beleven en
leerlingen van andere (V)SO scholen en kinderen van Cordaan- instellingen
te leren kennen. Deze dag werd ons aangeboden door de ondernemers
van het Amstelpark, waardoor deze dag voor ons geheel gratis was. 

Een grote touringbus bracht ons naar het Amstelpark, alwaar we een rit konden
maken door het park in het Amsteltreintje, dat nog stamt uit de tijd
van de Floriade. Het doolhof, dat vlak bij het stationnetje van het treintje is,
was ook voor veel leerlingen een succes.

Maar het meest is genoten van de patat, ijsjes en drankjes in
de speeltuin zelf, die in het zonnetje werden genuttigd.
Waarna er nog een rondje in de botsbootjes gemaakt
kon worden, van de  kabelbaan geleden, of een bezoekje aan
de kinderboerderij gebracht werd. 
Het was een  zonnige en gezellige dag!

Cinekidfestival 2017  R1 t/m R4en TG ontdekken nieuwe media

Op donderdag 19 oktober gingen de klassen R1,R2, R3en TG met
de Cultuurbus richting het Westergasterrein,
waar jaarlijks het Cinekidfestival plaatsvindt.
Tijdens dit festival wordt aandacht besteed aan Nederlandse film,
documentaires en allerlei ontwikkelingen op het gebied van Nieuwe Media.
In de grote zaal van het Westergastheater kregen de leerlingen documentaires van
Nederlandse makers over vluchtelingen te zien.

Daarna konden de leerlingen in het Medialab kennis maken met allerlei innovaties
op het gebied van Nieuwe Media. Zo konden o.a.3d- games gespeeld worden
en een filmpje voor een greenscreen gemaakt worden. 
Alle leerlingen namen nog deel aan de masterclass ‘acteren’.
Het was een leerzame dag!

Vakantiedagen  
Herfstvakantie 21-10-17 tot 29-10-17
Kerstvakantie   23-12-17 tot 07-01-18
Krokusvakantie   24-02-18 tot 04-03-18
Paasvakantie      02-04-18
Meivakantie    27-04-18 tot 06-05-18
Hemelvaart      10-05-18
Pinkstervakantie     19-05-18 tot 27-05-18
Zomervakantie       21-07-18 tot 02-09-18
Studiedagen
04-09-17
20-10-17
15-02-18
13-03-18
26-04-18

Belangrijke data t/m de kerstvakantie   
17-11         Koffie-ochtend            (08.45- 10.30 uur)
27-11      Ouderavond                (19.00 – 21.30 uur)
01-12     Koffie-ochtend             (08.45 – 10.30 uur)
05-12   Sinterklaasfeest
22-12      Kerstfeest voor leeringen en ouders
23-12     t/m 07-01Kerstvakantie