Onze missie

De Heldring biedt speciaal onderwijs aan leerlingen  van 12 tot 20 jaar met een
verstandelijke beperking, gericht op wonen, werken
en vrije tijd. Hooggestelde en planmatig uitgewerkte doelen zijn daarbij
het uitgangspunt.

Ons professioneel geschoold en gemotiveerd team biedt met
passende lesmethoden een gedegen opleiding. De school ontwikkelt
lesmateriaal (fotoboeken, digitaal portfolio) en verzorgt vakopleidingen
die met een erkend certificaat (KPC) afgerond kunnen worden.
Via verschillende leerroutes en uitstroomniveaus wordt passend werk
voor iedere leerling gerealiseerd.

Het ontwikkelen van sociale competenties is een belangrijk leerdoel
en draagt bij aan actief burgerschap.
Door middel van theater en sport ontwikkelen de leerlingen
zelfvertrouwen.