Sponsors

De verschillende voorstellingen werden mede mogelijk gemaakt door:
Het Prins Bernhard Cultuurfonds, het Amsterdams Fonds voor de Kunst en het V.S.B. Fonds.

Voor het affiche en de flyer gebruiken wij foto’s van Yvonne de Blaauw.

Voor de reprise van de voorstelling ‘Mooi’ zijn wij op zoek naar sponsors/donateurs.
Ons gironummer: Stichting De Tweede Illusie NL74 INGB 0004 0233 15

Bel of mail voor verdere informatie.
020-4473583 Theater@deheldringschool.nl

See video