Werken met Fotoboeken; “Fotostapper.nl”.

 
Fotostapper en de CED  Leerlijn: Wonen, Werken en Vrije Tijd.
 
Op VSO de Heldring is in samenwerking met studenten ergotherapie van de HvA materiaal ontwikkeld dat de leerlijn Wonen, Werken en Vrije Tijd ondersteunt.
Fotostapper zorgt ervoor dat een activiteit op gestandaardiseerde wijze wordt aangeboden.
Er is sprake van een eenduidige training. Verwarring en onduidelijkheid wordt weggenomen bij docent/ begeleider en leerling/ pupil.
Fotostapper zal de zelfstandigheid van een persoon bij de betreffende activiteiten vergroten.

Bij het aanleren van de vaardigheden heeft de docent/ begeleider een coachende rol.
Hij richt zich daarbij op het beantwoorden van vragen die de leerling/ pupil zichzelf zal stellen. 

Voor de voortgang wordt gewerkt met “stappenkaarten”.
De leerlingen/ pupillen sluiten de activiteit uiteindelijk af met een certificaat. 
 
Er zijn om te starten 10 boekjes ontwikkeld en uitgegeven in het domein Wonen. 
De pictogrammen in de boekjes zijn ontwikkeld en ontworpen door Visitaal Pictogrammen. 
VSO de Heldring, Spelpartners en Visitaal  zijn een samenwerking aangegaan om de fotoboeken samen uit te geven.
Meer informatie kunt u vinden op de sites; www.spelpartners.nl en www.fotostapper.nl.